Locaties

Nicolaaskerk Oldenzijl

De kerk van Oldenzijl is gelegen op een kleine, deels nog omgrachte wierde. De kerk dateert uit de eerste helft van de 13e eeuw, de overgangstijd van romaans naar romanogotiek. Ze werd eertijds gewijd aan de H. Nicolaas, schutspatroon van de zeevarenden. Op de westzijde staat een dakruiter. Bijzonder zijn het fraaie koor en de prachtige baksteenversieringen.Sint Julianakerk Rottum

Hoog boven op de wierde kun je al van verre het kerkje van Rottum zien liggen. Op die plaats stonden eeuwenlang de kloosterkerk en de Benedictijner abdij Sint Juliana.Sint Nicolaaskerk Oosternieland

De aan Sint Nicolaas gewijde kerk is in het midden van de 13e eeuw gebouwd. De koepelgewelven zijn bewaard gebleven; ze zijn in de dertiende en vervolgens in de vijftiende eeuw met geometrische motieven beschilderd. De kerk bezit gaaf 18e-eeuws meubilair in een 19e-eeuwse opstelling en heeft een preekstoel uit 1773.Mariakerk Uithuizermeeden

De Mariakerk van Uithuizermeeden is in het midden van de 13e eeuw gebouwd. In het interieur is werk terug te vinden van Allert Meijer en van Jan de Rijk. Allert Meijer ontwierp in de 18e eeuw de 48,5 meter hoge toren. De gelijkenis met de toren van de Der Aa-kerk in Groningen is niet toevallig. Meijer heeft, als Groninger stadsbouwmeester, ook die toren ontworpen.Doopsgezinde kerk Uithuizen

De Doopsgezinde Gemeente in Uithuizen is voor zover bekend tussen 1600 en 1630 opgericht. In 1686 is in officiële zin sprake van een Doopsgezinde Gemeente in Uithuizen, die in 1735 een Vermaning (kerkgebouw) bezit op de plaats van de tegenwoordige Doopsgezinde kerk. In 1868 besluit het kerkbestuur om het oude kerkje te verbouwen en te vergroten.Sint Georgiuskerk Stitswerd

De Sint Georgiuskerk in Stitswerd is vermoedelijk in de eerste helft van de 13e eeuw gebouwd. Vanwege de bepleistering. is dat moeilijk vast te stellen. In de kerktoren hangt een 15e-eeuwse bronzen klok. De leeuw in het wapen op de windvaan van de kerk duidt op de familie Lewe. Deze had als bewoner van de Klinkenborg bij Kantens collatierecht (het recht van benoeming van een predikant) in Stitswerd.Antoniuskerk Kantens

De Antoniuskerk (Kantens) dateert uit de 12e eeuw en is gewijd aan de Heilige Vitus. Opvallend is de achtkantige toren, waarvan het onderste deel gelijktijdig met het westelijke en oudste deel van de kerk moet zijn gebouwd. In het romaanse, westelijke deel zijn spaarvelden, een rondboogfries en gebeeldhouwde draagsteentjes zichtbaar. Het oostelijk deel van de kerk dateert uit de 13e eeuw. Het orgel is in 1667 gebouwd door de gebroeders Husz in opdracht van de adellijke familie Lewe van de Klinkenborg.Petrus en Paulus-kerk Usquert

De oorsprong van dit zaalkerkje in Usquert ligt in de middeleeuwen. Binnen zijn de oude gewelven vervangen door houten, gestucte tongewelven. Op de oostwand zijn restanten van muurschilde-ringen uit de late middel-eeuwen zichtbaar. Maria en Petrus zijn te herkennen in een fragment uit het Laatste Oordeel.Hervormde kerk Zandeweer

De kerk van Zandeweer is gebouwd in de 13e eeuw door monniken van het klooster te Aduard of Witte-wierum. De grote klok is gegoten in 1367 en de kleine in 1464. De grote heet Maria en de kleine Catharina. Het orgel (een geschenk van de borgheer) werd in 1731 door Albertus Anthonie Hinsz voltooid. Het is één van zijn eerste werkstukken.Jacobikerk Uithuizen

De Jacobikerk is gebouwd in de eerste helft van de 13e eeuw, maar de toren (althans het onderste deel) is uit de 12e eeuw. Het koor dateert van hal-verwege de 15e eeuw. De kerk was gewijd aan Jacobus de Meerdere. In het interieur vindt men werk van Allert Meijer, alsook houtsnijwerk van Jan de Rijk. Het orgel in de kerk is rond 1700 gebouwd door Arp Schnitger.Powered by webXpress